دستگاه جوشکاری CO2 مدل 2120


  • تک فاز
  • تکنولوژی IGBT
  • کم مصرف و پر توان
  • مجهز به تورچ هوا خنک
  • ماکسیمم جریان 200 آمپر
  • مجهز به کابل و انبر جوش و اتصال
  • سرعت تغذیه سیم جوش 2/5 تا 13متر در دقیقه
  • دستگاه جوشکاری میگ/ مگ با قابلیت جوشکاری الکترود دستی